Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Potok Górny  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Potok Górny

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Potok Górny.

Mapa Geoportal Potok Górny
Mapa z granicą gminy Potok Górny

Dane urzędu

Urząd Gminy Potok GórnyPotok Górny 116Potok Górny, 23-423

Tel: 84 6852500

Fax: 84 6852333

E-mail: sekretariat@potokgorny.com.pl

Powiat: biłgorajski

Województwo: lubelskie

Numer TERYT gminy Potok Górny: 0602112

Witryna: www.potokgorny.com.pl

Władze lokalne: Wójt Stanisław Jan DYJAKgmina_potok_g@wp.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Potoka Górnego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Potok Górny to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Potok Górny na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Potoka Górnego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Potoka Górnego, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Potoka Górnego

Gmina Potok Górny w liczbach

Powierzchnia gminy Potok Górny*

111 km2

1252 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Potok Górny*

5 314 mieszkańców

1731 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Potok Górny*

48 mieszkańców na km2

1608 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Potok Górny

Geoportal Potok Górny prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Potok Górny, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Potok Górny.

Dostęp do danych Geoportalu Potok Górny

Jak powstał Geoportal gminy Potok Górny?

Geoportal Potok Górny powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Potok Górny, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Potok Górny.

Geoportal Potok Górny umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Potok Górny oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Potok Górny, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Potok Górny

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Potok Górny?

Informacje na Geoportalu Potok Górny

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Potok Górny?

Korzyści z Geoportalu Potok Górny

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Potok Górny?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Potok Górny.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Potok Górny łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Potoku Górnemu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Potoka Górnego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Potok Górny, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Potok Górny oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Potok Górny. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Potoka Górnego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Potoka Górnego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Potok Górny. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Potok Górny.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Potoku Górnemu.

  Geoportal gminy Potok Górny posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Potok Górny. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Potoku Górnemu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Potok Górny przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Potoku Górnemu.

  W Geoportalu Potok Górny przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Potok Górny. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Potoku Górnemu. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Potok Górny zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Potok Górny, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Potok Górny oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Potok Górny.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Potok Górny. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Potok Górny są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Potok Górny podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Potok Górny.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Potoku Górnemu. W Geoportalu gminy Potok Górny udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Potoku Górnemu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Potok Górny.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Potok Górny. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Potok Górny.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Potok Górny, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Potok Górny. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Potok Górny.

 • Zabytki w gminie Potok Górny

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Potok Górny. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Potok Górny oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Potok Górny.

 • Informacje o wyborach w gminie Potok Górny

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Potok Górny. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Potok Górny i wiele istotnych informacji.

Geoportal Potok Górny dla mieszkańców

Geoportal Potok Górny jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Potok Górny. Na mapie Potoka Górnego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Potok Górny mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Potok Górny. Korzystając z map Geoportalu gminy Potok Górny w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Potok Górny są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Potok Górny dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Potok Górny dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować