Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Potok Górny - sprawdź miejscowy plan gminy Potok Górny

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Potok Górny? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Potok Górny.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Potok Górny.

MPZP Potok Górny
Mapa MPZP gminy Potok Górny

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Potok Górny. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Potoku Górnemu.

MPZP Potok Górny

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Potok Górny i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Potok Górny prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Potoka Górnego. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Potok Górny.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Potok Górny i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Potok Górny obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Potok Górny z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Potoka Górnego

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Potoka Górnego

0

14 plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Potok Górny, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Potok Górny, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

11114 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Potoka Górnego.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Potok Górny - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Potok Górny z podziałem na lata

Rejestr MPZP Potok Górny

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Potok Górny. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XVI/107/2019 Rady Gminy Potok Górny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego przy drodze gminnej Nr 109366L w miejscowości Lipiny Górne - Lewki, Gmina Potok GórnyXVI/107/201920-12-2019
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF-II.4131.3.2019 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Potok Górny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze gminy Potok Górny w części obejmującej § 13 ust. 5 pkt 3 uchwały w brzmieniu: „od strony drogi 04KDD – zgodnie z rysunkiem planu” oraz teren oznaczony symbolem 04KDD na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwałyIF-II.4131.3.20194-2-2019
Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Potok Górny z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny V/31/201930-1-2019
Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Potok Górny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Potok Górny (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IF-II.4131.3.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały.) III/16/201817-12-2018
Uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy Potok Górny z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok GórnyXVII/112/1631-5-2016
Uchwała nr XIII/78/2015 Rady Gminy Potok Górny z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny.XIII/78/1529-12-2015

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Potoku Górnemu?

Za prowadzenie rejestru MPZP Potok Górny odpowiada wójt/burmistrz gminy Potok Górny. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Potok Górny nie obowiązuje, to urząd gminy Potok Górny wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Potoku Górnemu została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Potok Górny z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Potok Górny na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Potoka Górnego. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Potok Górny!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Potok Górny