Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Potok Górny w liczbach

Geoportal Potok Górny

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Potok Górny

Potok Górny, gmina w województwie lubelskim, powiat biłgorajski.

Powierzchnia gminy Potok Górny wynosi 111 km2, zajmuje 1252 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Potok Górny zamieszkuje 5 314 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1731 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Potok Górny wynosi 48, jest 1608 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Potok Górny. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Potok Górny prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Potok Górny.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Potok Górny: 1111252
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Potok Górny: 0,161269
Lesistość w % w gminie Potok Górny: 27,6932
Ludność na 1 km2 w gminie Potok Górny: 481608
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Potok Górny: -6,91616
Liczba ludności ogółem w gminie Potok Górny: 5 3141731
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Potok Górny: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Potok Górny: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Potok Górny: 5,67-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Potok Górny: 85,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Potok Górny: 522377
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Potok Górny: 1,12437
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Potok Górny: 81,9-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Potok Górny: 41057
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Potok Górny: 122045
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Potok Górny: 848,8937
Przedszkola bez specjalnych w gminie Potok Górny: --
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Potok Górny: 287,72059
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Potok Górny: 99,1487
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Potok Górny: 0,42370
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Potok Górny: 2531462
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Potok Górny: 3 263-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Potok Górny: 3 772-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Potok Górny: 3 904-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Potok Górny: 91,91217
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Potok Górny: 78,9368
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Potok Górny: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Potok Górny: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Potok Górny: 91,91042
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Potok Górny: 78,9203

Źródłem danych statystycznych dla gminy Potok Górny jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Potok Górny, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Potok Górny. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.